English French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish

Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi

 

 

 

 

 

Derneğimizin 14. Dönem 4. Danışma Kurulu 27-28 Ocak 2017 Tarihlerinde Eğitim-Sen Genel Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

 

Danışma Kurulumuza 60 şube başkanımız veya şube yönetiminden temsilci ile Genel Merkez Yöneticilerimiz ve Denetleme, Disiplin Kurulu üyelerimiz, derneğimizde önceki dönemlerde görev almış eski genel başkanlarımız, dostlarımız katılmıştır. 100 katılımcı ile Danışma Kurulumuz gerçekleştirilmiştir.

Gündemler:

1- Üçüncü Danışma Kurulundan bu yana geçen sürecin bilgilendirilmesi ve değerlendirilmesi

2-Önümüzdeki sürecin değerlendirilmesi ve öneriler

-Anayasa Değişikliği için yapılacak referandum süresinde örgüt olarak takınılacak tutum ve somut planlama

-Tüzük Kurultayı tarihinin belirlenmesi

-Bir Sonraki Danışma Kurulu tarihinin belirlenmesi

-Gençlik Komisyonları ve Kadın Komisyonları çalışmalarının programlanması

- Örgüt içi eğitimler

1- Birinci Günün GYK tarafından değerlendirilmesi

2-Genel Değerlendirme, Eleştiri, Öneriler ve Kapanış.

 

Danışma Kurulumuzda Beyan Edilen Görüşler Aşağıdaki Gibi Özetleyebiliriz:

 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak önümüzdeki süreçte gerçekleşecek olan Anayasa Değişikliği Referandumunda Alevilerin referanduma bakışının ve tavrımızın Yol’umuza uygun bir şekilde bir kampanya süreci olarak örmesi gerektiği, bu kampanyanın hedefinin sandıktan HAYIR oyunun galip çıkması olduğu fikri gündemleşti. Mevcut anayasanın eksiklikleri bilindiğinden kurumumuzun her koşulda ‘İnanç Özgürlüğü, Eşit Yurttaşlık, Demokratik Laik bir Türkiye’ taleplerimizden vazgeçmeyerek Yol’umuzun ve öğretimizin diline uygun kimseyi ötekileştirmeden birleştirici yanımızı ön plana çıkartarak bir kampanya süreci geçirmesi önerisi kurum temsilcilerimiz tarafından vurgulanmıştır. GYK tarafından önerilen Mitingler konusunda olumlu fikir beyan eden şube temsilerimiz olduğu gibi olumsuz görüş beyan eden şube temsilcilerimizde bulunmaktadır.

 

14.Dönem yönetimimizin belirlendiği genel kurulumuzda alınan kararlardan bir tanesi olan “Tüzük Kurultayı” çalışmasının ülkemizin içinde bulunduğu genel durum göz önünde bulundurularak referandum sonrasına ertelenmesi ve tüzük kurultayın gerçekleştirilmesi için tüzük komisyon/komisyonları oluşturulması ve kurultay tarihinden bir ay önce bir tüzük kurultayı gündemli danışma kurulu gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 

Merkezi Mali politikamıza yönelik çalışmalarının devam etmesi ve şube saymanlarımızın denetim kurulu üyelerimiz ve başkanı tarafından bir eğitim programından geçirilmesi mevcut ekonomik sıkıntıların çözümüne yönelik çözümlerin üretilmesi önerilerinde bulunuldu. Bunun yanı sıra mali durumun Merkezileştirilmesi çalışmalarına dönül eleştirel tutum alan şubelerimizde mevcuttur.

 

Genel Merkez Yöneticilerimizin denetim ve disiplin kurulu üyelerinin şube başkanları ve yöneticilerimiz Merkezi bir eğitim sürecinden geçirilmesi ve ayrıca bilimsel bir akademik kurulumuzun oluşturulması gerektiği vurgu yapılarak önerilerin en kısa sürede somutlaştırılması gerektiği vurgulandı.

 

Kurumuzun acilen ve ivedili bir şekilde şubelerimizde Kadın ve gençlik komisyonların oluşturulmasında öncülük etmesi Merkezi anlamda Çalıştay, Kurultay vb. çalışmalarına başlaması gerektiği vurgulanmıştır.

 

Genel Merkezimiz tarafından hayata geçirilen Merkezi üye kayıt yazılım programına daha hızlı bir şekilde üye kayıtlarımızın yapılması gerektiği genel Merkezimizce haziruna aktarılmıştır.

 

ABF bünyesinde kurulma çalışmaları yürütülen İnanç Kurulunun çalışmalarında şubelerimizin önerileri, eleştirileri ABF yönetim kurulunda bulan yöneticilerimiz tarafından ABF yönetimine İnanç Kurulunun oluşturulmasından sorumlu olan yöneticilerimize aktarılması gerektiği vurgulandı.

 

Sarıyer Şube üyemiz aynı zamanda Sarıyer Şube Başkanı Zeynep YILDIRIM’ın eşi Haydar YILDIRIM’ın Mersin’de gözaltına alınması Danışma Kurulumuzun gündemine gelmiş ve ivedilikle sahiplenme ve dayanışma gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bunun üzerine Genel Merkez girişimlerini başlatmıştır.

 

Bir sonraki Danışma Kurulumuzun Referandum öncesi Marmaris şubemizin ev sahipliği talebi göz önünde bulundurularak Marmaris Şubemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi benimsenmiştir.

                                                                                    PSAKD GENEL MERKEZİ